NYHETER 2020
  • Hitta extra priser
  • Hitta rabatter som funkar
  • Mina fonder
  • Mina aktier
  • Träning och hälsa
  • Vitaminer

Kroppen och träning

Musklerna
Tränade muskler tar upp blodsocker bättre samt blir uthålligare och mindre känsliga för mjölksyra

Skelettet
Träning som belastar skelettet ger ett tätare och starkare skelett.
Risken för benskörhet och höftfrakturer minskar.

Lungorna
Träning förbättrar andingsmuskulaturens uthållighet och volymen på varje andetag blir större. Blodflödet ökar och syret i inandningsluften tas upp bättre.

Hjärtat
Träning förbättrar hjärtats funktion så att både vilo och arbetspuls sjunker. Det gör att hjärtat pumpar effektivare och att kranskärlen lättare släpper igenom blod till hjärtmuskeln. Risken för hjärtinfarkt minskar.

Hjärnan
Träning ger bättre koordination, balans och reaktionsförmåga. Andra effekter är ökad självkänsla, förbättrad sömn och mindre depressionssymtom. Studier visar även effekter i form av bättre inlärning och minne samt nybildning av hjärnceller.

Blodet
Blodfettsprofilen förbättras vilket minskar risken för åderförkalkning. Träning förbättrar blodflödet till hjärtat av musklerna. Efter ett träningspass sjunker blodtrycket.

Hormoner
Mycket träning ger en minskad frisättning av stresshormoner.

Fettmassan
Fysik aktivitet och träning kan minska fettmassan och är därför ett måste
för att förebygga och behandla övervikt och fetma

Insulinkänslighet
Vältränade individer har en ökad vävnads känslighet för insulin, vilket kopplas ihop med en minskad risk att insjukna i hjärt och kärlsjukdomar

Källa FYSS

Copyright senior65.se 2019