NYHETER 2018
  • Hitta extra priser
  • Hitta rabatter som funkar
  • Mina fonder
  • Mina aktier
  • Träning och hälsa
  • Vitaminer

Bostadstillägg

Info om bostadstillägg för pensionärer?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pension och är också en del av grundskyddet, liksom din garantipensionen.

Cirka 300 000 pensionärer får bostadstillägg. Fler kan ha rätt till tillägget utan att veta om det, men du måste själv ansöka.

Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 560 kronor per månad (2018).

Du kan ansöka från att du fyller 65 år samt tar ut hela din allmänna pension. Man kan ansöka oavsett hur man bor och även om man själv äger din bostad. Man kan ansöka även om man har tillgångar.

Tumregel för bidrag

Bostadstillägg

 

är att om man är ensamstående och har en lägre månadsinkomst än cirka 15 000 kronor efter skatt. 

 

För gifta par gäller helt andra belopp.

Hur mycket man kan få beror på din bostadskostnad, dina inkomster och eventuellt tillgångar. 

 

Man kan själv räkna ut om man kan få något genom pensionsmyndighetens beräkningshjälp.

Bostadstillägg

Ofta kan man ha rätt till bostadstillägg senare i livet. 

Det kan till exempel vara om du har flyttat isär eller blivit änka eller änkling. 

Eller om tjänstepensionen upphört eller om man har flyttat och fått en högre bostadskostnad.

 

Gör din röst hörd i riksdalsvalet 2018 

Lär mer om utlandsboende när du vill ha ett varmare klimat

Copyright senior65.se 2019