NYHETER 2018
  • Hitta extra priser
  • Hitta rabatter som funkar
  • Mina fonder
  • Mina aktier
  • Träning och hälsa
  • Vitaminer

Politik

Snart är det dax för riksdagsval 2018.

Regeringen viker 4,4 miljarder kronor för att sänka skatten för pensionärer nästa år. Det innebär upp till 5000 kronor mer i inkomst per år för 75 procent av dem över 65 år. Kan man tro på det?

Fler pensionärer i valet kommer påverka partiernas politik

Pen­sio­närerna blir fler och fler samt förs­ta­gångs­väl­ja­rna blir fär­re i riksdalsvalet 2022, med­delar SCB. Ald­rig någonsin har an­delen pen­sio­närer i val­mans­kåren varit så högt, 27,5 pro­cent. Det innebär 2 miljoner av de röstberättigade

Visst kommer par­tierna ba­sera sin po­li­tik på detta, detta kommer spela stor roll nu i valet. Det märks om inte an­nat på flera par­tiers ut­spel om läg­re skatt för pensionärer.

Alla partier kommer satsa stenhårt på gruppen pensionärer i år vilket kan blir riktigt bra för oss.

Vill du lära dig lite mer om politik, läs och lär vad de olika partierna står för och vem som styr på https://rösta.se

rösta

Copyright senior65.se 2019