NYHETER 2018
 • Hitta extra priser
 • Hitta rabatter som funkar
 • Mina fonder
 • Mina aktier
 • Träning och hälsa
 • Vitaminer

Skatt

Om du har F-skattsedel dras det 30 procent i skatt.

Skattepliktiga pensioner

 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Garantipension
 • Omställningspension och förlängd omställningspension
 • Särskild efterlevandepension
 • Änkepension
 • Garantipension

 

Skattefria förmåner

Särskilt pensionstillägg och efterlevandestöd för barn samt förmåner för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
Barnpensionen är till viss del skattepliktig.

Egen företagare och egenavgifter

Från det år du fyller 66 år gäller den nedsatta avgiften för alla på 16,36 procent oavsett om du tar ut din allmänna pension eller inte.

Copyright senior65.se 2019